Σημαντικα Νεα
  • ...

Νομικά Πρόσωπα

Βιβλιοθήκη

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας παραθέτουμε τα παρακάτω ιστορικά στοιχεία για τη Βιβλιοθήκη των Σοφάδων. Παρόλο που ο όγκος των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι περιορισμένος, αποτελούν βάσιμα στοιχεία για το ιστορικό και την ύπαρξή της ως οργανισμό παροχής πληροφοριών.

Παιδικός Σταθμός

Στον Δήμο Σοφάδων λειτουργεί ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Σοφάδων. Σκοπός του Παιδικού Σταθμού είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση

Αθλητικό Κέντρο

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ    ΔΗΜΟΥ    ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Αθλητικός Οργανισμός προήλθε από τη συγχώνευση ομοειδών νομικών προσώπων σύμφωνα με το αριθ. 1637/29-12-2000 ΦΕΚ. Είναι  νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο εποπτεύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΠΗ

Δραστηριότητες του Κ.Α.Π.Η. ΣΟΦΑΔΩΝ Το Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σοφάδων ιδρύθηκε το 1985 και είναι Ν.Π.Δ.Δ. Οι σκοποί του είναι:

Δ.Ε.Μ.Κ.ΑΝ.Α.Ε.Σ.

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» συστήθηκε με την 301/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ΦΕΚ 2126/08-12-1999, Τεύχος Β, και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Ιατροκοινωνικό Κέντρο

Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Σοφάδων δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών του ΠΕΠ Θεσσαλίας και έχει ως αντικείμενο την προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της κοινωνικής προστασίας των 2380 κατοίκων τσιγγάνων της περιοχής.