Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και στήριξης  της σχολικής φοίτησης των μαθητών Ρομά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων το Παράρτημα Ρομά  του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων σε συνεργασία με τον Κοινωνικό λειτουργό του τμήματος ΖΕΠ του 4ου Δημοτικού σχολείου διοργανώνει μια σειρά ενημερωτικών συναντήσεων με τους γονείς των μαθητών Ρομά. Στόχος της δράσης είναι η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των μαθητών Ρομά και η ενημέρωση των γονέων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου  τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα των μικρών μαθητών.

Η δράση θα συνεχιστεί καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, καθώς ο στόχος είναι η συμμετοχή περισσότερων γονέων. Γίνεται συνοπτική  παρουσίαση του σχολικού πλαισίου, του τρόπου πρωινής  προετοιμασίας του παιδιού, της προετοιμασίας υγιεινού κολατσιού και τέλος  παρουσιάζονται οι κανόνες λειτουργίας του σχολείου.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.