Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαφάνεια

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια τεντόπανου σκίασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σοφάδες 21/9/2016 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ                                                 Αριθ. Πρωτ. 16969 Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «Τεντόπανου σκίασης για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίου ακινήτου του Δήμου». Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 23/9/2016 και ώρα 10.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η ποσότητα του προϊόντος φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.   Η

Περιουσιακή Κατάσταση Αιρετών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος ‘Καλλικράτης’ (Ν.3852/2010, άρθρο 61, §4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.