Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας της  κάτωθι δασικής συστάδας του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το διαχειριστικό έτος 2023:

  • Συστάδα 9α -Ελάτης (Θέσεις Βουλγάρα, Πατήματα, Τσουκάλι, Σημείο, Άνεμος, Πλύστρες, Κεφαλόβρυσο κλπ.) με ενδεικτικό λήμμα 360,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 240,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 398,00 Χ.Κ.Μ. ή 199,00 τόνοι καυσόξυλων ελάτης,

σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκου, περιόδου 2015-2024 και τους όρους διακήρυξης.

Σαν πρώτη προσφορά κατά συστάδα και κατά είδος δασικού προϊόντος ορίζονται τα κάτωθι ποσά:

Συστάδα  9α: Τεχνική ξυλεία ελάτης 33,00 € ανά κ.μ.
Καυσόξυλα ελάτης 22,00 € ανά τόνο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, για την κάθε συστάδα  χωριστά, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εξής:

Συστάδα  9α: Τεχνική ξυλεία ελάτης 360,00 κ.μ. Χ 33,00 € Χ 10% = 1.188,00 €
Καυσόξυλα ελάτης 199,00 τόνοι Χ 22,00 € Χ 10% = 437,80 €

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 27-06-2023 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 – 11:00 πμ ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τους όρους της διακήρυξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να παραλάβει από τον Δήμο Σοφάδων, ώστε να ενημερωθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού. Τηλ:  24433-53215.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΕΔΩ.