Σημαντικα Νεα
  • ...

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ T.K. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου έκτασης 520 τμ στην ΤΚ Μαυραχάδων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 20-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215. ΜΠΟΡΕΙΤΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή) για τις «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων», με ενδεικτικό προϋπολογισμό: 119.999,38€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΟΝΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Γραμματικού η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 30-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΕ ΑΡΝΗΣ & ΤΑΜΑΣΙΟΥ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων Δημοτικής Ενότητας Άρνης και Ταμασίου η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 09-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 08-11-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.

Πλειοδοτική δημοπρασία ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας Θραψιμίου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας της δασικής συστάδας 7β-Δρυός (Θέσεις Πυργάκος, Κριθαρόλακκα, Φροξυλιά, Ρ. Μπουρδαρόρεμα, Ρ. Ζιώγα, Ρ. Κλιματσίδας κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 422,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, περιόδου 2012-2021 και τους όρους διακήρυξης. Σαν πρώτη προσφορά για το λήμμα της ανωτέρω συστάδας ορίζεται το ποσόν των 23,00 € ανά χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός. Για να γίνει

Πλειοδοτική δημοπρασία ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας Βαθυλάκκου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων: α) Συστάδα 5α-Ελάτης (Θέσεις Αλαταρούλες, Μαγκλάρα, Πριόνι, Μέγα Ίσιωμα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 51,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 56,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων ελάτης, β) Συστάδα 5β-Ελάτης (Θέσεις Κουσιόξυλα, Απελίνο, Παλιοκρανιά  κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 82,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 93,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων ελάτης, γ) Συστάδα 2β-Ελάτης (Θέσεις Τσαπουρνιά, Λογγόβρυση, Ρέμα παλιόστρουγκας κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 377,00 κ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 13-05-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00-13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215. Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη από εδώ.