Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

22-3-2013 Ανακοίνωση για συγκρότηση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 76 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ο Δήμος Σοφάδων υποχρεούται να συγκροτήσει «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες.           Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε όσοι δημότες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ως άνω Επιτροπή, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στο

Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δημοτών για την εισαγωγή ζώων, στους δημοτικούς βοσκοτόπους για το έτος 2013

Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σοφάδων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 5-9 του από 24-9/20-10-1958 Β. Δ/τος όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν μέχρι σήμερα, τις διατάξεις των Ν.Δ. 318/1969 και Ν.Δ. 86/69 και  τον Ν.1734/1987 Κ Α Λ Ε Ι Όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ΔΗΜΟΤΕΣ του Δήμου Σοφάδων, που επιθυμούν να εισάγουν τα ζώα τους στους Δημοτικούς βοσκοτόπους, κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2013, να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

Επανάληψη δημοπρασίας έργου ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 433/2012 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Σοφάδων αποφασίσθηκε η επανάληψη της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» η οποία διενεργήθηκε την 23-10-2012 και δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. Η δημοπρασία του παραπάνω έργου θα διενεργηθεί την 27η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2012 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στον Δήμο Σοφάδων (Δημαρχιακό κτίριο

Επανάληψη δημοπρασίας έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 407/2012 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Σοφάδων αποφασίσθηκε η επανάληψη της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» η οποία διενεργήθηκε την 09-10-2012 και δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. Η δημοπρασία του παραπάνω έργου θα διενεργηθεί την 21η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2012 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στον Δήμο Σοφάδων (Δημαρχιακό κτίριο

Επανάληψη ανοιχτής δημοπρασίας έργου ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 412/2012 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Σοφάδων αποφασίσθηκε η επανάληψη της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» η οποία διενεργήθηκε την 16-10-2012 και δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. Η δημοπρασία του παραπάνω έργου θα διενεργηθεί την 20η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2012 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στον Δήμο Σοφάδων (Δημαρχιακό κτίριο