Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

17-11-2011 Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού 2011-2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (17-11-2011).   Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Σοφάδων, μπορείτε να αποστείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@sofades.gr) ή εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου. Για την διευκόλυνση στην επεξεργασία των προτάσεων, αυτές θα κατατίθενται, μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού ερωτηματολογίου.

1-11-2011 Διακήρυξη Δημοπρασίας Δημοτικών αγροτεμαχίων

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Έχοντας υπόψη την αριθ. 376/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι     Ο ΤΙ   Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων : Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Δημιουργία παραρτήματος Δημοτικής Μουσικής Σχολής στην περιοχή Ματαράγκας

Δ Η Μ Ο Σ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΟΦΑΔΩΝ  Ο Δήμος Σοφάδων με την διεύρυνση του Καλλικρατικού Δήμου έχει την καλή διάθεση να ανοίξει τους Μουσικούς Ορίζοντες στην περιοχή μας παραθέτοντας Μουσική Εκπαίδευση στους μαθητές της Ματαράγκας και της γύρω περιοχής.

18-10-2011 Προβλήματα στο δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο

Από τις 16-10-2011 έως 18-10-2011 υπήρξαν προβλήματα στο συνολικό δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο στον Καποδιστριακό Δήμο Σοφάδων. Τα προβλήματα προέκυψαν εξαιτίας διακοπών ρεύματος μεγάλης διάρκειας στην περιοχή των Σοφάδων, από τις οποίες βγήκε εκτός λειτουργίας το κεντρικό σημείο απόληξης όλου του δικτύου.

3-10-2011 Δημόσια Πρόσκληση προς Κοινότητα Μεταναστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Τηλ.: 2443 3 53209  Σοφάδες 03/10/2011 Α.Π. 19421 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων, απευθύνω Δημόσια Πρόσκληση στην Κοινότητα Μεταναστών που κατοικούν στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας, να προσέλθουν την 11/10/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου, για την εκλογή τριών (3) εκπροσώπων τους, στο «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» όπως

22-9-2011 Δημόσια Διαβούλευση για έργο «Ανάπτυξη εφαρμογής τηλεϊατρικής»

Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Τίτλος: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»