Σημαντικα Νεα
  • ...

Κέντρο Κοινότητας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020” τον Φεβρουάριο 2017, αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Στήριξης  Ρομά και ευπαθών ομάδων (πρώην ΙΑΚ) το οποίο  παρείχε υπηρεσίες διαμεσολάβησης από το Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι και σήμερα  και στελεχώνεται από μια Κοινωνιολόγο, μια Νοσηλεύτρια, μία

Συνέχιση στις Δράσεις Δικτύωσης Κέντρου Κοινότητας Σοφάδων

Τις δράσεις δικτύωσης συνεχίζει η νεοσύστατη δομή του Κέντρου Κοινότητας Σοφάδων που στεγάζεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ (2ος  όροφος) στην οδό Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα. Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα δομή όπου ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας. Οι ενέργειες δικτύωσης που υλοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες :

Δράσεις δικτύωσης από τη νεοσύστατη δομή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων

Σε πραγματοποίηση δράσεων δικτύωσης έχει προβεί η νεοσύστατη δομή του Κέντρου Κοινότητας  του Δήμου Σοφάδων που στεγάζεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ (2oς όροφος), στην οδό Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα. Οι δράσεις δικτύωσης εντάσσονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας που αναπτύσσει το Κέντρο Κοινότητας για δημιουργία διασυνδέσεων, προκειμένου να οικοδομήσει γέφυρες υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας, με φορείς, δομές και υπηρεσίες, με σκοπό την  εξυπηρέτηση των ευάλωτων ομάδων της περιοχής.   Τα Κέντρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π.  «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Το  Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και παρέχει τις υπηρεσίες του  στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Σοφάδων Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020” τον Φεβρουάριο 2017, αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Στήριξης  Ρομά και ευπαθών ομάδων (πρώην ΙΑΚ) το οποίο  παρείχε υπηρεσίες διαμεσολάβησης από το Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι και σήμερα  και στελεχώνεται από μια Κοινωνιολόγο, μια Νοσηλεύτρια, μία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020” τον Φεβρουάριο 2017. Το Παράρτημα Ρομά  του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, με αντικείμενο την: Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών Ρομά Συνεργασία με Υπηρεσίες και