ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 15η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Ματαίωση διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2011.

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ