Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας του Δημαρχείου Σοφάδων την 10η του μηνός Απριλίου ημέρα Τρίτη & ώρα 09:30 π.μ για την συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Γιωτάκου Θεοδώρου του Χρήστου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Δ.Κ Σοφάδων .
  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Fast food» ιδιοκτησίας της Τσέντζου Σωτηρίας του Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Κιερίου 82 στην Δ.Κ Σοφάδων .
  3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του Κόγια Στεφάνου του Στεφάνου που βρίσκεται στην οδό Κιερίου 84 στη Δ.Κ Σοφάδων .
  4. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με την επωνυμία FLOU ιδιοκτησίας του Πάσχου Χρυσοστόμου του Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Κιερίου 78 στην Δ.Κ Σοφάδων .