Το αρχείο των πρακτικών της συνεδρίασης μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.