Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Την 28η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.

 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

  1. Ψήφιση Κανονισμού Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 4 Ν. 3852/2010).

     Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κατσικάρας Λεωνίδας

2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 4 Ν. 3852/2010).

     Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κατσικάρας Λεωνίδας

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λύση-εκκαθάριση-ορισμό εκκαθαριστών για τη δημοτική επιχείρηση Μελετών – Κατασκευών και Αγροτικής Εκμετάλλευσης (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ).

     Εισηγητής: Δήμαρχος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λύση-εκκαθάριση-ορισμό εκκαθαριστών για την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Σοφάδων (ΑΝΔΕΣ).

     Εισηγητής: Δήμαρχος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ρεντίνας, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λουτροπηγής, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κέδρου, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λουτρού, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ανάβρας, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αχλαδιάς, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λεονταρίου, έτους 2010.

   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ν. Ικονίου, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πασχαλίτσας, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καππαδοκικού, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φίλιας, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μελισσοχωρίου, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Δασοχωρίου, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καρποχωρίου, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μασχολουρίου, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου & 4ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πύργου Κιερίου, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ματαράγκας, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κυψέλης, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκειακών Τάξεων Ματαράγκας, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ ΕΕΕΕΚ & ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκειακών Τάξεων Κέδρου, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γεφυρίων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου Λεονταρίου, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 2ου, 3ου και 6ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Παιδικός Σταθμός Δήμους Σοφάδων, έτους 2010.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

38. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 4 Ν. 3852/2010).

     Εισηγητής: Δήμαρχος

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Σοφάδων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού τεσσάρων (4) μελών στο Δ.Σ. της διαδημοτικής Επιχείρησης Ιαματικών Λουτρών Δρανίστας-Καΐτσας και ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (βάσει καταστατικού), καθώς και δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση διαδημοτικού οργάνου.

     Εισηγητής: Δήμαρχος

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. στο Ενιαίο ΚΕΚ Αυτοδιοίκησης Ν. Καρδίτσας Α.Ε.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Σοφάδων για την εκπροσώπησή του στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας και λοιπών Δήμων (άρθρο 246 παρ. 2 του Ν. 3463/2006).

     Εισηγητής: Δήμαρχος

43. Προγραμματισμός εκδηλώσεων ενόψει του εορτασμού της Αποκριάς και της Καθαρής Δευτέρας, στην έδρα του Δήμου και στα Τ.Δ.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης του Δήμου Σοφάδων για την ένταξή του στους φορείς παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους παραβάτες (ν.3189/03).

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης του Δήμου Σοφάδων για την ένταξή του στους φορείς παροχής κοινωφελούς εργασίας (ν.2776/99).

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

46. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας (επαναληπτικής) για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

47. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

48. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

49. Περί ανάθεσης της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δράσης του Δήμου Σοφάδων, βάσει των απαιτήσεων του Ν. 3852/2010.

   Εισηγητής: Δήμαρχος

50. Περί ανάθεσης της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο προσαρμογής των Ν.Π.Δ.Δ. και των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων, στις απαιτήσεις του Ν. 3852/2010 .

     Εισηγητής: Δήμαρχος

51. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μας στο νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και έγκριση καταστατικού.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ