ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ .

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας του Δημαρχείου Σοφάδων την 11η του μηνός Ιουνίου ημέρα Δευτέρα & ώρα 09:30 π.μ για την συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 1.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας της Μητσιώνη Γλυκερίας του Θεμιστοκλή που βρίσκεται στην οδό Κιερίου 136 της Δ.Κ Σοφάδων .

2.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο – Οβελιστήριο» ιδιοκτησίας της Ορφανιώτου Βαϊας του Γεωργίου που βρίσκεται στην οδό Κιερίου 24 στη Δ.Κ Σοφάδων.

3.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Δ.Κ Σοφάδων στον παλαιό οικισμό αθιγγάνων ιδιοκτησίας του Ραμαντάνη Παύλου του Γεωργίου .

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                              ΦΕΡΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ