Παρακαλούμε όπως την 13η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Tρίτη και ώρα 12:30΄ προσέλθετε για την 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για κατάστημα <<ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ>> ιδιοκτησίας του Ντάφου Αντωνίου του Βαϊου στην Τ.Κ Ματαράγκας. 

2. Χορήγηση άδειας και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΠΙΤΣΑ» ιδιοκτησίας της Γκρεμοπούλου Δήμητρας του Αργυρίου στην Τ.Κ Ανάβρας .

3. Χορήγηση άδειας και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κων/νου στην Τ.Κ Ανάβρας .

4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ- ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ» ιδιοκτησίας Τασιάκου Μιλτιάδη του Ιωάννη στην Τ.Κ Μαυραχάδων .