Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 4η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.Συζήτηση για τη διαμόρφωση πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την κατάργηση της αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. 2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

  1. 3.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2012 (Δ’ τρίμηνο 2012) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

  1. 4.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης προς χρήση αίθουσας διδασκαλίας του δημοτικού σχολείου Ανάβρας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

  1. 5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης προς χρήση αίθουσας διδασκαλίας του 2ου δημοτικού σχολείου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

  1. 6.Κατανομή ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2013).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

  1. 7.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας περί εγκρίσεως πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. 8.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 22/2013 απόφασης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ, που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού του Ν.Π. οικ. έτους 2013.

Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

  1. 9.Έγκριση εκτέλεσης των κάτωθι προμηθειών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών:

Α) «Προμήθεια υγραερίου (LPG)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 ευρώ.

Β) «Προμήθεια λογισμικού» προϋπολογισμού δαπάνης 665,43 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή προμηθειών του Δήμου μέσω ΕΚΠΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ (ΙΙ)-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ» (Α.Μ. 24/2009).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ» Α.Μ. 139/08

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΙΙΙ-ΥΔΡΕΥΣΗ» Α.Μ. 12/2012

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΕΔΡΟΥ» (Α.Μ. 56/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ. 15/2012

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο «ΠΑΝΔΩΡΑ-Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας της συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση ξυλείας καυσοξύλων δρυός από τις συστάδες 8α και 10γ του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Ρεντίνας για το έτος 2013..

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης του διώροφου κτίσματος στην Τ.Κ. Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών για απ’ ευθείας ανάθεση δημοτικών αγροτεμαχίων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα προκειμένου να παραστεί στα γραφεία του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς.

Εισηγητής: Δήμαρχος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οικονομικής ενίσχυσης σε δημότισσα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

23. Ψήφιση πίστωσης 246,00 € για εκδήλωση στην Τ.Κ. Ματαράγκας (εκδήλωση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων) .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

24. Ψήφιση πίστωσης 444,20 € για εκδήλωση προς τιμήν του αγωνιστή Χρήστου Σάλτα στην Τ.Κ. Ανωγείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

25. Ψήφιση πίστωσης 1.305,00 € στα πλαίσια της εκδήλωσης για τη μάχη της Ματαράγκας .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

26. Ψήφιση πίστωσης 17.912,52 € για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Αποκριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

27. Ψήφιση πίστωσης 2.208,12 € για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

28. Ψήφιση πίστωσης 2.848,56 € για τη συμμετοχή του Δήμου στην 22η Διεθνή Έκθεση τροφίμων, ποτών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας Detrop 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

29. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χρήσης του δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Γεφυρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

31. Αιτήσεις δημοτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ