Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 5η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Εισηγητής: Δήμαρχος

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ