Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Παρακαλούμε όπως την 27η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΑΦΕ- ΟΥΖΕΡΙ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στα Λουτρά Δρανίστας – Καϊτσας ιδιοκτησίας του Αγγέλη Βασιλείου του Αποστόλου .
  2. Περί εξέτασης ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 30/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .