Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 4η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 και του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Αποδοχή παραίτησης γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

Εισηγητής:Δήμαρχος

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ