Παρακαλούμε όπως την 17η Απριλίου 2013, ημέρα Tετάρτη  και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 7η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 .
2.    Περί αποδοχής δωρεάς έκτασης 1757,32 τ.μ. στην Τ.Κ Μασχολουρίου του Δήμου Σοφάδων όπως αυτό παρουσιάζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Κατσάρα Δημήτριου που συντάχθηκε τον Αύγουστο 2009 που δωρίζεται από τις Ζουρνατζή Μαρία του Ναπολέοντα και Ζουρνατζή Χριστίνα του Ναπολέοντα σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
3.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Καινοτόμες δράσης διαχείρησης οικιακών απορριμμάτων – Υποέργο 1 : «Προμήθεια οικιακών κάδων κομποστοποίησης».
4.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Καινοτόμες δράσης διαχείρησης οικιακών απορριμμάτων – Υποέργο 2 : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης».
5.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων (LED)».
6.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 33.442,18 € για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση Κοινοτικών Γραφείων Δ.Ε. Σοφάδων».
7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή γέφυρας Δασοχωρίου».
8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αγροτικών οδών».
9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή τεχνικών στην Τ.Κ. Θραψιμίου».
10.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 68,87 € για επιστροφή ποσού σε δημότη ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.