Παρακαλούμε όπως την 23η Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης .

  1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και γεωτρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης .
  2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης .
  3. Ψήφιση πίστωσης 23.137,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών και γεφυριού , φωτισμός Τ.Δ Ανάβρας» .
  4. Ψήφιση πίστωσης 9.820,00 € για την πληρωμή του έργου «Πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις , ανακατασκευή συντριβανιού Τ.Δ Ανάβρας» .
  5. Ψήφιση πίστωσης 27.500,00 € για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση δρόμου στην θέση Αμπέλια Τ.Κ Κέδρου» .
  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση των εργασιών «Καθορισμός αντιπλημμυρικών καναλιών» πρ/σμού δαπάνης 45.000,00 € και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού .
  7. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για προμήθεια σκυροδέματος .
  8. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για προμήθεια ασφαλτομίγματος .
  9. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού υλικού .

10. Ψήφιση πίστωσης 1.599,00 € για μίσθωση μηχανήματος .

11.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδών οικισμού Αθιγγάνων ΙΙ – Ύδρευση» , πρ/σμού δαπάνης 140.000,00 €.

12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Επέκταση αγωγού άρδευσης στους Αμπελώνες Τ.Κ Κέδρου» , πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 €

13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ασφ/ση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Ρεντίνας» , πρ/σμού δαπάνης 60,000.00 € .

14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δημοτικών οδών Δ.Ε Ταμασίου» , πρ/σμού δαπάνης 28.000,00 € .

15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή παροχών δικτύου ύδρευσης» , πρ/σμού δαπάνης 130.000,00 € .

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.782,06 € για την πληρωμή του έργου «Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Νηπιαγωγείου Μελά».

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού .

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού .

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την προμήθεια παγκακίων .

20.Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών .

21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 584,80 € στο όνομα της Κατσή Αθηνάς για την πληρωμή υδραυλικής μελέτης έπειτα από εξώδικο .

22.Ψήφιση πίστωσης ποσού 96,41 € για έξοδα προηγούμενης χρήσης κινητής τηλεφωνίας .

23.Ψήφιση πίστωσης ποσού 22,48 € για έξοδα προηγούμενης χρήσης ασύρματου INTERNET .

24.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 € για συνδρομή στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ .

25.Ψήφιση πίστωσης 1.542,81 € για παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισμού .

26.Ψήφιση πίστωσης 3.590,87 € για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού .

27.Ψήφιση πίστωσης 185,00 € για επιστροφή ποσού σε δημότη .

28.Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων έτους 2012 .

29.Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας δρυός από τις συστάδες 7γ, 8γ και 9γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το έτος 2012 .

30.Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 25/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας .