Παρακαλούμε όπως την 29η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Περί συντάξεως προυπολογισμού οικον. έτους 2011
  2. Περί ψηφίσεως πίστωσης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση του οδικού δικτύου
  3. Προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152του Ν.3463/2006 της 280/16003/2011 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Καρδίτσας.
  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων
  5. Καθορισμός όρων επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ