Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Παρακαλούμε όπως την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ Λουτροπηγής ιδιοκτησίας του Μαρκαντώνη Θωμά του Βασιλείου .
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως « ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ- ΨΙΛΙΚΑ» στην Τ.Κ Ανάβρας ιδιοκτησίας του Σίμου Κωνσταντίνου του Θωμά .
  3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ Μελισσοχωρίου ιδιοκτησίας της Γούλα Καλλιόπης του Γεωργίου .
  4. Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ Μελισσοχωρίου ιδιοκτησίας της Γούλα Καλλιόπης του Αποστόλου .