Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 3η Μαίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κανονισμό λειτουργίας λαικής αγοράς.

2.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ρύθμιση κυκλοφορίας επί της οδού Κιερίου κατά την ημέρα και τις ώρες λειτουργίας της λαικής αγοράς

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ