Παρακαλούμε όπως την 26η Μαρτίου 2013, ημέρα Tρίτη  και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 5η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 .
2.    Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων έτους 2012 (Δ΄τριμήνου).
3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την «Μίσθωση Μηχανήματος – Μηχανικού Εκσκαφέα».
4.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.858,50 € για την «Μίσθωση Μηχανήματος – Μηχανικού Εκσκαφέα».
5.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.870,80 € για την «Μίσθωση Μηχανήματος – GRADER>> .
6.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 861,00 € για την υπηρεσία μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά του Δήμου .
7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων» .
8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για την συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για την συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
10.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την συντήρηση των Η/Υ .
11.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την συντήρηση των Η/Υ.
12.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.180,80 € για τις εργασίες «Συντήρηση ανελκυστήρα».
13.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.840,00 € για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Άρνης .
14.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.840,00 € για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μενελαϊδας .
15.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.840,00 € για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ταμασίου .
16.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ρεντίνας.
17.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για τις εργασίες ελέγχου υδάτων ιαματικών πηγών.
18.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.765,00 € για τις εργασίες «Τεχνική υποστήριξη ασύρματου δικτύου του Δήμου Σοφάδων».
19.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.230,00 € για τις εργασίες τακτοποίησης Αυθαιρέτων Δημοτικών κτισμάτων.
20.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.792,84 € για την πληρωμή του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρόμων έδρας Δήμου».
21.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή βάσης έδρασης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Καρποχωρίου.
22.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.514,00 € για την πληρωμή της προμήθειας «Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Καρποχωρίου».
23.    Ανάθεση της μελέτης «Μελέτη διάνοιξης δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στη συστάδα 29 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου» και ψήφιση πίστωσης 4.428,00 € .
24.    Ανάθεση της μελέτης «Μελέτη πίνακα υλοτομίας ατομικών αναγκών στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου για το έτος 2013» και ψήφιση πίστωσης 1.845,00 € .
25.    Ανάθεση της  μελέτης «Μελέτη πίνακα υλοτομίας ατομικών αναγκών στο δημοτικό δάσος Θραψιμίου» για το έτος 2013 και ψήφιση πίστωσης 1.845,00 € .
26.    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης .
27.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 712,40 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ Κ.Χ. – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ .
28.    Ανάκληση της αριθμ. 11/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης εκ νέου 1.000,00 € ως οικονομική ενίσχυση στην Πολύζου Βασιλική.
29.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.956,35 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2013).
30.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 36.640,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από ΣΑΤΑ έτους 2012.
31.    Ψήφιση πίστωσης ποσού για 8.000,00 € για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2013.
32.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 27.000,00 € για τηλεφωνικά τηλεγραφικά τέλη.
33.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 280.000,00 € υπέρ της ΠΑΔΥΘ για καθαρισμό οδών Κ.Χ και αποκομιδή απορριμμάτων για το έτος 2013.