ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 15η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί ψηφίσεως πίστωσης στην ΠΑΔΥΘ ως κόστος μεταφοράς και διάθεσης απορριμάτων (εκτελούμενη ως δωδεκατημόρια).
 2. Περί ψηφίσεως πίστωσης στην ΠΑΔΥΘ για την αποκομιδή απορριμάτων (εκτελούμενη ως δωδεκατημόρια).
 3. Περί ψηφίσεως πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (εκτελούμενη ως δωδεκατημόρια).
 4. Περί ψηφίσεως πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό) (εκτελούμενη ως δωδεκατημόρια).
 5. Περί ψηφίσεως πίστωσης για την προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος (εκτελούμενη ως δωδεκατημόρια).
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών φωτισμού και καθαριότητας
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών ύδρευσης
 8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρομίων , πεζοδρόμων, πλατειών και οδών
 10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης εστιατορίων κ.λ.π.
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης.
 12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων