Παρακαλούμε όπως την 11η Μαϊου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ – ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ» στην Τ.Κ Ματαράγκας ιδιοκτησίας της Γκούντρα Γεωργίας του Νικολάου .

2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής , για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας κ. Γυφτάκη Δημητρίου του Ευαγγέλου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Λεονταρίου .