Παρακαλούμε όπως την 18η Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεως λαικής αγοράς προς εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της κ. Καρνιαβούρα Γεωργίας στην Τοπική Κοινότητα Ρεντίνας.
  3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας της κ. Μαντζάκη Φωτεινής του Λάμπρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου του Δήμου Σοφάδων από 1-1-2011 μέχρι 30-12-2011.