Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 16η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στη 5η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση-συζήτηση και λήψη απόφασης για την προοπτική εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του Δήμου για την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (από 19η έως 22η συνεδρίαση).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

  1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 3/2012 τεχνικής μελέτης του έργου «Αποπεράτωση αρδευτικών αγωγών Τ.Κ Ερμητσίου» πρ/σμού δαπάνης 100.000,00 € .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. Κατανομή ποσού 55.619,38 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

  1. Κατανομή ποσού 45.900,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από ΣΑΤΑ έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης προς χρήση αίθουσας διδασκαλίας του 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων (οικισμός «Νέα Ζωή» Τσιγγάνικα), για την υλοποίηση από το Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ. επιμορφωτικού προγράμματος «Σχολές Γονέων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης προς χρήση αιθουσών διδασκαλίας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων (συνοικισμός Τσιγγάνικα), και του 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων (οικισμός «Νέα Ζωή» Τσιγγάνικα) αντίστοιχα για την υλοποίηση μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

11. Ψήφιση πίστωσης 265,68 ως οφειλή για εκδηλώσεις (προμήθεια ξύλινου περιπτέρου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

12. Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις (Καθαρή Δευτέρα).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης ξυλείας Ελάτης από τη συστάδα 10α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών για απ ευθείας εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Κάιας Φώτιος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ρεντίνας, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγ. Παρασκευής, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κυψέλης, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καππαδοκικού, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασχαλίτσας, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καρποχωρίου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Φίλιας, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων, έτους 2011 (18-05-2011 έως 31-12-2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή γυμνασίου-λυκειακών τάξεων Ματαράγκας, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή γυμνασίου-λυκείου Λεονταρίου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 2ου γυμνασίου Σοφάδων, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ –Ε.Ε.Ε.Ε. & Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Σοφάδων, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή γυμνασίου-λυκείου Κέδρου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Γενικού λυκείου Σοφάδων, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων, έτους 2011 (1-6-2011 έως 31-12-2011)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορηγήσεως οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών στα Τ.Δ Λουτροπηγής – Αηδονοχωρίου – Βαθυλάκκου».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Πεζοδρομήσεις – Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Ανακατασκευή συντριβανιού Τ.Δ Ανάβρας .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ραγιάς Πάυλος

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις – Φωτισμός Τ.Δ Αχλαδιάς .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και γεωτρήσεων» , πρ/σμού δαπάνης 70.000,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» , πρ/σμού δαπάνης 70.000,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του υπ’ αριθμ. 1/2012 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Δ. Αηδονοχωρίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου προς οικία Λ. Χούμου στο Τ.Δ. Βαθύλακκου» Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη δημιουργία γυμναστηρίου» Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχοποιίες – τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού » Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών» Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση εσωτερικού δικτύου Βαθύλακκου» Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

46. Αιτήσεις δημοτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ