Παρακαλούμε όπως την 6η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.     Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του κ. Παπακωνσταντίνου Ευαγγέλου του Χρήστου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων μέχρι 30-6-2011.

2.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της κ. Σπυριδώνη Ελένης του Δημητρίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου του Δήμου Σοφάδων μέχρι 30-6-2011.

3.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του κ. Ευθυμίου Χρήστου του Λάμπρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου του Δήμου Σοφάδων μέχρι 30-6-2011.

4.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ» ιδιοκτησίας της κ. Μπατζιαρλή Βάιας του Νικολάου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πασχαλίτσας του Δήμου Σοφάδων μέχρι 31-12-2011.

5.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» ιδιοκτησίας του κ. Παπαματθαίου Νικολαού του Κυριάκου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πασχαλίτσας του Δήμου Σοφάδων μέχρι 31-12-2011.

6.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ» στην Τ.Κ. Λεονταρίου, ιδιοκτησίας της κ. Κόγια Παναγιώτας του Βασιλείου

7.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , που θα λειτουργεί ως «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» στην Τοπική Κοινότητα Καρποχωρίου ιδιοκτησίας της Αποστόλου Αντωνίας του Παναγιώτη.

8.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , που θα λειτουργεί ως «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδιάς ιδιοκτησίας του κ. Λαγαμζή Ευθυμίου του Δημητρίου.

9.    Περί ανακλήσεως της αριθ. 5/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.