Παρακαλούμε όπως την 1η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 3η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 .
2.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α’ βάθμιας & Β’ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2013) .
3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.251,80 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από ΣΑΤΑ (1η δόση έτους 2013).  
4.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € ως οικονομική ενίσχυση στον Ερυθρό Σταυρό .
5.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 266,25 € για συνδρομές σε εφημερίδες , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (οφειλή) .
6.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.785,86 € υπέρ της ΠΑΔΥΘ  για τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρησης απορριμάτων διαχειριστικής ενότητας ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (οφειλή).
7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 21,60 € ως επιστροφή χρημάτων σε δημότη (οφειλή) .
8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.913,87 € για επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων του Δήμου (οφειλή) .
9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (οφειλή) .
10.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την Κατασκευή τεχνικού στην θέση Καστανούλα Τ.Κ Βαθυλάκκου (οφειλή) .
11.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.361,83 € για την προμήθεια χυτοσιδηρών σχαρών (οφειλή).
12.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.825,56 € για την πληρωμή του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (οφειλή).
13.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 133,32 € για επιστροφή χρημάτων από τέλη ύδρευσης .
14.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την πληρωμή Συνεργαζόμενων Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. (οφειλή) .
15.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 182,88 € για Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής (οφειλή) .
16.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 80,07 € για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (οφειλή).
17.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.300,00 € υπέρ ΑΝΚΑ Α.Ε για την εκπόνηση των υπηρεσιών «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου αξιοποίησης και προβολής τουριστικών πόρων του Δήμου Σοφάδων» (οφειλή).
18.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 78,72 € για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων (οφειλή).
19.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 445,01 € για την προμήθεια ασφαλτομίγματος (οφειλή) .
20.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.948,70 € για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μενελαϊδας (οφειλή).
21.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.593,40 € για την πληρωμή των οφειλών προς τα ΑΜΕΑ των επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων (οφειλή) .
22.    Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για ταχυδρομικά τέλη .
23.    Ψήφιση πίστωσης 13.000,00 € για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου .
24.    Ψήφιση πίστωσης 85.000,00 € για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου .
25.    Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για τηλεφωνικά τηλεγραφικά τέλη .
26.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για κινητή τηλεφωνία .
 
27.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για συνδρομές Internet .
28.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € υπέρ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ .
29.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για οφειλές δανείων ΔΕ.Υ.ΑΣ .
30.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για οφειλές δανείων Δημοτικών Επιχειρήσεων.
31.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 36.000,00 € για την πληρωμή υπαλλήλων ΑΜΕΑ Δ.Άρνης (1η δόση) .
32.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 27.266,82 € για την πληρωμή υπαλλήλων ΑΜΕΑ Δ. Σοφάδων (2η δόση) .
33.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων .
34.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κ.λ.π.) .
35.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων .
36.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 282.500,00 €  υπέρ ΠΑΔΥΘ για την μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων .
37.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.
38.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για λοιπά τέλη κυκλοφορίας .
39.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων .
40.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πληρωμή φόρων – τόκων .
41.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων .
42.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού .
43.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 435,99 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ Κ.Χ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ .
44.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάδειξη πηγών Σουλαντά) προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
45.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη ανακαίνισης και αξιοποίησης σχολείου Αγ. Παρασκευής) προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .
46.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Η/Μ μελέτη βιολογικού καθαρισμού Κέδρου) προϋπολογισμού δαπάνης 3.500,00 € και ψήφιση πίστωσης .
47.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Η/Μ μελέτη βιολογικού καθαρισμού Ρεντίνης) προϋπολογισμού δαπάνης 3.500,00 € και ψήφιση πίστωσης .
48.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης Κέδρου) προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .
49.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος Πάλιτσκας) προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .
50.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης Λουτρών Σμοκόβου) προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .
51.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Υδραυλική μελέτη αγωγού μεταφοράς λυμάτων Λουτρού) προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .
52.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Χρηματοοικονομική ανάλυση για την μονάδα ΕΕΛ Λουτρών) προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
53.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Χρηματοοικονομική ανάλυση για την μονάδα ΕΕΛ Ρεντίνας) προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
54.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 64.616,14 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή οδών οικισμού Αθιγγάνων ΙΙΙ – Ύδρευση» .
55.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την πληρωμή του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ Φίλιας και Ανωγείου» .
56.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 713.646,60 € για την πληρωμή του έργου «Προστασία Διευθέτηση Κοίτης Σοφαδίτη Ποταμού» .
57.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ Καππαδοκικού» .
58.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 71.500,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή Νέου Κτιρίου Διοικητηρίου».
59.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.331,84 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή Αρδευτικού δικτύου στη θέση Αμπέλια στο Δ.Δ Κέδρου».
60.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Εκκένωση βόθρου Δημοτικού Κτιρίου στη ΔΚ Σοφάδων».
61.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € για την πληρωμή του έργου «Αποπεράτωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ Αχλαδιάς».
62.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.655,97 € για την πληρωμή του έργου «Έργα οδοποιίας ΤΔ ΙΙ .
63.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 125.633,97 € για την πληρωμή του έργου «Ανακατασκευή κεντρικής οδού Μασχολουρίου».
64.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 62.283,33 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου (Κατασκευή παροχών ΙΙ) .
65.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 42.131,46 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή παροχών δικτύου ύδρευσης».
66.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 34.810,86 € για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Γηπέδων ΤΚ Μελισσοχωρίου , Φίλιας και Αγ. Παρασκευής» .
67.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 90.791,90 € για την πληρωμή του έργου «Ανέγερση Διοικητηρίου» .
68.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Μελέτη πίνακα υλοτομίας ατομικών αναγκών στο διακατεχόμενο δάσος Αηδονοχωρίου για το έτος 2013) προϋπολογισμού δαπάνης 4.428,00 € και ψήφιση πίστωσης .
69.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης (Μελέτη πίνακα υλοτομίας ατομικών αναγκών στο δημοτικό δάσος Θραψιμίου για το έτος 2013) προϋπολογισμού δαπάνης 4.428,00 € και ψήφιση πίστωσης .
70.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» .
71.    Έγκριση των συνταχθέντων τευχών της υπ’ αριθ. 1/2013 μελέτης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και γεωτρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € με ΦΠΑ , καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού .
72.    Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας ελάτης από τη συστάδα 9β του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το έτος 2013 .
73.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των Χαράλαμπου Παπαμαργαρίτη κ.λ.π. .