Παρακαλούμε όπως την 21η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 3η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης .

  1. Περί αποχιονισμού δρόμων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ψήφιση σχετικής πίστωσης .
  2. Περί αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι στο Δήμο μας είχε καταστεί επείγουσα και έκτακτη ανάγκη αποχιονισμού των δρόμων του οδικού δικτύου και αποκατάστασης πλημμυρικών φαινομένων , λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από έντονες χιονοπτώσεις και πλημμύρες , καθότι ο Δήμος μας αποτελείται και από πολλά ορεινά διαμερίσματα .