Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 29η Απριλίου2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30΄π.μ. προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων .
  2. Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μασχολουρίου , ιδιοκτησίας του Καφάση Παναγιώτη του Ευαγγέλου .
  3. Περί μη ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανάβρας , ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κων/νου .
  4. Αποζημίωση από εισφορά σε χρήμα στην φερόμενη ιδιοκτησία της Μαφούνη Μαρίας σύζυγος Αθανασίου.