ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 16η Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση της λειτουργίας της Λαικής Αγοράς.