ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17:30 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου .
  • Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου .

 

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος