Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 1η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στη 3η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάργησης του υπ’ αριθμ. 2450300202743 τραπεζικού λογαριασμού της ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ στην ΑΤΕ και μεταφορά του υπολοίπου σε λογαριασμό της ΔΗΚΟΙΕΔΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ.
Εισηγητής: Δήμαρχος
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμβιβασμού ή μη του Δήμου με την Κατσή Αθηνά του Νικολάου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας της συστάδας 5α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το έτος 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
5.    Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 87/2011 απόφασης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ. .
Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.  ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως προϋπολογισμού ύψους 210.000,00 € (όπως προκύπτει από Ι. πίνακες κατάταξης σελ. 6 της Χ.Α. Φ.Β1/Ε5.4/338/6/09/01/2012 του ΥΠΕΚΑ) που αφορά το σύνολο της ίδιας συμμετοχής της πρότασης του Δήμου Σοφάδων όπως αυτή αξιολογήθηκε στα πλαίσια του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης «Διαμόρφωση Κ.Χ. για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση» στο Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου και έγκριση-παραλαβή μελέτης και τευχών δημοπράτησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
9.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος
11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Εσωτερική Δημοτική Οδοποιία» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 164/2005).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων τη θέση Μιζάρια» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 191/2005).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διάνοιξη-επέκταση δρόμων εντός του οικισμού» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 120/2004).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επισκευή γέφυρας στη θέση Παπαθεωνά» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 47/2005).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Εσωτερική Δημοτική Οδοποιία» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 120/2006).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δρόμου από Αγ. Γεώργιο προς Γιάννουλη» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 139/2008).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικού σχολείου» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 114/2006)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
18.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επέκταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 34/2005)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
19.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στη θέση Μιζάρια για αθλητικές εγκαταστάσεις» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 173/2004)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
20.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Εσωτερική Δημοτική Οδοποιία» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 135/2004)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
21.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 81/2005)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
22.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διάνοιξη-διαμόρφωση δρόμου-κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Βάια-Βουρλάτες» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 211/2004)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
23.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση οδού Βαρσαμή» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 240/2002)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
24.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου στη θέση Αγ. Αθανάσιος» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 192/2005)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
25.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου θέση Παλάντζα-Μπέλλο-Καρέλη» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 150/2003)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
26.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 258/2005)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
27.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου από θέση δεξαμενή μέχρι θέση Παπαδοκούλικο» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 46/2006)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
28.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 45/2006)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
29.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 52/2004)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
30.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου στη θέση Ζαφείρη-Μπούφια-Καλαρίτη» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 122/2005)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
31.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στη θέση Μακρή-συντήρηση υπαρχουσών» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 247/2008)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
32.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Τσιαδήμα-Φρήντα» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 496/99)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
33.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση παραδοσιακών βρυσών» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 254/2008)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
34.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διάνοιξη-τσιμεντόστρωση δρόμων εντός του οικισμού» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 61/06)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
35.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού Αθλητικού Κέντρου» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 39/07)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
36.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης χώρου στη θέση Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 278/06)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
37.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δρόμου προς Παπαδοκούλικο» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 152/07)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
38.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης χώρου στη θέση Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας) (Α.Μ. 278/06)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
39.    Αιτήσεις δημοτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ