Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 5η Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων .
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην Τ.Κ Μελισσοχωρίου , ιδιοκτησίας της Τσαλμαντζά Γιαννούλας του Δημητρίου .
  3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ» στην Τ.Κ Λεονταρίου , ιδιοκτησίας της Κωνσταντίνου Καλλιόπης του Κων/νου .

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ