Παρακαλούμε όπως την 26η  Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με   θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος στην Τ.Κ Μασχολουρίου, ιδιοκτησίας του Σουφλέρη Αχιλλέα του Δημητρίου.
2.    Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της Αγγελοπούλου Αθηνάς του Μανθέου που βρίσκεται στην Τ.Κ Γεφυρίων.
3.    Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ιδιοκτησία του Ακρίβου Βασιλείου του Κων/νου που βρίσκεται στο 17ο χλμ της οδού Καρδίτσας – Λαμίας .
4.    Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια)» ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κων/νου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανάβρας , διάρκεια αδείας μέχρι 31-12-2012.