Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 3η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με   θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Τ.Κ Κέδρου  , ιδιοκτησίας του Ευθυμίου Χρήστου του Δημητρίου .
2.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ στην Τ.Κ Καρποχωρίου , ιδιοκτησίας του Κουτσομανή Χρυσόστομου του Χρίστου .
3.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΚΑΦΕ- ΟΥΖΕΡΙ στην Τ.Κ Λεονταρίου , ιδιοκτησίας της Ευθυμίου Κριστίνας – Μαρίας του Γιούζεφ .