Την Τρίτη  9 Απριλίου 2013 και ώρα 7:30 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέμα ημερήσιας διάταξης:
•    Συζήτηση και λήψη απόφασης για δράσεις κοινωφελούς και κοινωνικού σκοπού.
    Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας , η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (Τετάρτη 10/4/2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010) .

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος