Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 6:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2013 .
  • Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 .