Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 23η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 25η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου Ταμασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

2.  Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου Μενελαΐδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

3.  Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου Άρνης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

4.  Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ