Παρακαλούμε όπως την 18η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση πίστωσης 1.600,00 € ως εισφορά στο δίκτυο πόλεων αμφικτυονία .
  2. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € ως οικονομική ενίσχυση σε δημότη για μετάβασή του στο εξωτερικό , λόγω προβλήματος υγείας .
  3. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας Ελάτης από τη συστάδα 10ο του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το έτος 2011 .
  4. Ψήφιση πίστωσης 34.797,78 € υπερ Δ.Ο.Υ για την επιστροφή επιδοτήσεων του Δασαρχείου Καρδίτσας .
  5. Ψήφιση πίστωσης 3.538,75 € για προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής προς το Δασαρχείο Καρδίτσας .
  6. Ψήφιση πίστωσης 792,49 € για την ηλεκτροδότηση σιντριβανιού στο Δ.Δ Ανάβρας .
  7. Ψήφιση πίστωσης 290,53 € για την συμπλήρωση ΦΟΠ στο 2ο χιλ. Καρδίτσας – Αθηνών πλησίον Βασιλείου Θεόδωρου .
  8. Ψήφιση πίστωσης 1.230,00 € για υπερωριακή απασχόληση πρακτικογράφου .
  9. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων .

10. Περί έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών φωτισμού και καθαριότητας .

12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης .

13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρομίων , πεζοδρόμων ,πλατειών και οδών .

14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης εστιατορίων κ.λ.π.

15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης .

16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών νεκροταφείων .

17. Ψήφιση πίστωσης 5.412,00 € για μίσθωση μηχανήματος ( τσάπα ) για φόρτωση υλικών κ.λ.π. .

18. Ψήφιση πίστωσης 5.412,00 € για μίσθωση μηχανήματος ( φορτηγό αυτοκινήτου) για μεταφορά υλικών .

19. Ψήφιση πίστωσης 4.735,5 € για μίσθωση μηχανήματος ( φορτηγό αυτοκίνητο ) για μεταφορά υλικών .

20. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για προμήθεια σκυροδέματος .

21. Ψήφιση πίστωσης 12.600,00 € για προμήθεια αμμοχώματος γηπέδου Λουτροπηγής .

22. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για προμήθεια αλατιού .

23. Ψήφιση πίστωσης 30.000,00 € για την πληρωμή του έργου « Εσωτερική Δημοτική Οδοποιϊα Τ.Κ Ρεντίνας» .

24. Ψήφιση πίστωσης 2.600,00 € για εργασίες συντήρησης φίλτρου υδρευτικής γεώτρυσης οικισμού Ν. Ικονίου .

25. Ψήφιση πίστωσης 9.700,00 € για προμήθεια οικοδομικών υλικών .

26. Ψήφιση πίστωσης 2.800,00 € για προμήθεια υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων .

27. Ψήφιση πίστωσης 12.600,00 € για την προμήθεια αμμοχώματος γηπέδου Λουτροπηγής.

28. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για την προμήθεια αλατιού .

29. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών στην Δ.Ε Μενελαϊδας» πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .

30. Ψήφιση πίστωσης 578,10 € για την προμήθεια λάστιχου Φ25 .

31. Ψήφιση πίστωσης 1.063,00 € για προμήθεια οικοδομικών υλικών .

32. Ψήφιση πίστωσης 590,40 € για την συντήρηση λεβητοστασίων .

33. Ψήφιση πίστωσης 87,00 € για την συντήρηση Η/Υ .

34. Ψήφιση πίστωσης 3.140,00 € για την προμήθεια Η/Υ .

35. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την προμήθεια λογισμικών .

36. Ψήφιση πίστωσης 2.656,80 € για τις εργασίες συντήρηση ανελκυστήρα του Δημοτικού Καταστήματος .

37.Ψήφιση πίστωσης 1.260,00 € για την προμήθεια Η/Υ & λοιπών ηλεκτρονικών  συγκροτημάτων .

38.Ψήφιση πίστωσης 385,00 € για τις εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανισμού γεφυροπλάστιγγας .

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δικαστικού συμβιβασμού ή μη του Δήμου Σοφάδων

με τον Θωμά Προσγολίτη .

40. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την αλλαγή αδειών κυκλοφοριών αυτοκινήτων πρώην

Δήμων .

41. Ψήφιση πίστωσης 9.741,60 € για τις εργασίες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων   του

Δήμου Σοφάδων .

42. Ψήφιση πίστωσης 478,59 € για αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας .

43. Ψήφιση πίστωσης 961,86 € για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας .

44. Ψήφιση πίστωσης 538,74 € για την αμοιβή σώματος ορκωτών εκτιμητών .

45. Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για τέλη ύδρευσης έτους 2011.

46. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων .

47.Ψήφιση πίστωσης 1.084,00 € ως οφειλή έτους 2010 για την προμήθεια γραμματοσήμων

48. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για αποζημίωση Ληξιάρχων έτους 2011 .