Παρακαλούμε όπως την   Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 20η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά μαθητών Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Σοφάδων για το σχολικό έτος 2011 – 2012 .

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μέχρι τέλος του έτους και ο χρόνος που απομένει δεν κρίνεται επαρκής .