Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 25η  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με   θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
2.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , ιδιοκτησίας κ. Γυφτάκη Δημητρίου του Ευαγγέλου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Λεονταρίου του Δήμου Σοφάδων , για το έτος 2013 .
3.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια με (4) ηλεκτρονικούς υπολογιστές», ιδιοκτησίας του Μπούκη Αθανασίου του Ευαγγέλου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κέδρου του Δήμου Σοφάδων, διάρκεια αδείας μέχρι 31/12/2012 .
4.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , που θα λειτουργεί ως επιχείρηση αναψυχής στην Τ.Κ Μελισσοχωρίου , ιδιοκτησίας της Ντάλλα Ειρήνης του Γεωργίου .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ