Παρακαλούμε όπως την 4η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Τ.Κ Ανάβρας , ιδιοκτησίας του Αρβυθά Δημητρίου του Θωμά .