Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 10η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1.    Συζήτηση – ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξελίξεις της μετεγγραφής μαθητών από το 4ο Δημοτικό Σχολείο σε άλλα σχολεία του Δήμου.
Εισηγητής: Δήμαρχος
2.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου «Εγκατάσταση αισθητήρων προειδοποίησης δασικής πυρκαγιάς για την επίβλεψη και προστασία περιαστικών δασών Δήμου Σοφάδων».
Εισηγητής: Δήμαρχος

Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τους παρακάτω λόγους:
1.    Για το πρώτο θέμα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων και των αντιδράσεων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων με καταλήψεις σχολικών κτιρίων.
2.    Για το δεύτερο θέμα λόγω της απαίτησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος να κοινοποιηθεί η απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου έως την Πέμπτη 12/01/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ