Παρακαλούμε όπως την 28η Αυγούστου 2012, ημέραΤρίτη και ώρα 9:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 19ησυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012,σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμαημερήσιας διάταξης.

 

1.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 .

2.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων .

3.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 559,55 € για παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ Αμπέλου πλησίον οικίας Καραγιάννη Θωμά .

4.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.193,01 € για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε δημοτική οδό της  Τ.Κ Ανωγείου .

5.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 172,20 € για την συνδρομή του Δήμου σε Διαδικτυακή υπηρεσία (onlineλογισμικό για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων) .

6.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 325,83 € για επιστροφή χρημάτων σε δημότες .

7.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 75,50 € για επιστροφή χρημάτων σε δημότες .

8.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 € με Φ.Π.Α .

9.

Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων πρ/σμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

10.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ Δασοχωρίου» , πρ/σμού δαπάνης 55.000,00 € .

11.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αγροτική οδοποιϊα Τ.Κ Ματαράγκας» , πρ/σμού δαπάνης 60.000,00 € .

12.

Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για δαπάνες τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων .

13.

Ψήφιση πίστωσης 1.937,50 € για μίσθωση μηχανήματος ( Grader) .

14.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδων Τ.Κ Μελισσοχωρίου , Φίλιας , Αγ. Παρασκευής» , πρ/σμού δαπάνης 55.000,00 € .

15.

Ψήφιση πίστωσης 9.600,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή νέου Διοικητηρίου Τ.Κ Ρεντίνας» .

16.

Ψήφιση πίστωσης 184.692,46 € για την πληρωμή του έργου «Ανέγερση Διοικητηρίου πρώην Δ. Ταμασίου» .

17.

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δημοτικών οδών Δ.Ε Ταμασίου» , πρ/σμού δαπάνης 28.000,00 € .