Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 12η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1.  Επικύρωση πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-01-2011.

2.  Επικύρωση πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-01-2011

3.  Επικύρωση πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-02-2011

4.  Επικύρωση πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-02-2011

5.  Επικύρωση πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-02-2011

6.  Επικύρωση πρακτικών 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-03-2011

7.  Επικύρωση πρακτικών 7ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-03-2011

8.  Επικύρωση πρακτικών 8ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 05-04-2011

9.  Επικύρωση πρακτικών 9ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 05-04-2011

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 9/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων.

Εισηγητής:Δήμαρχος

11. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σοφάδων για την ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

12. Ψήφιση πίστωσης 1.200,00 € ως οφειλή στο Τέχνης Χώρος-Θέατρο «ΟΨΕΙΣ» για πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στην Τ.Κ. Ματαράγκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

13. Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € ως οφειλή στο Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας για πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στην Τ.Κ. Κυψέλης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

14. Ψήφιση πίστωσης 499,50 € ως οφειλή στον Γκούντρα Χρήστο για παράθεση γεύματος στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Ματαράγκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

15. Ψήφιση πίστωσης 444,00 € ως οφειλή στον Ντάφο Αντώνιο για παράθεση γεύματος στις εκδηλώσεις του Αυγούστου 2010 στην Τ.Κ. Ματαράγκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

16. Ψήφιση πίστωσης 763,45 € ως οφειλή στη Μάλλιου Σοφία για την προμήθεια ποτών, γλυκών και αναψυκτικών κατά τις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα στην Τ.Κ. Ματαράγκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

17. Ψήφιση πίστωσης 418,20 € ως οφειλή στον Αρχοντή Κων/νο για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης κατά τις εκδηλώσεις του πρώην Δήμου Άρνης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

18. Ψήφιση πίστωσης 1.710,00 € ως οφειλή στην Καραβασίλη Σωτηρία για ενοικίαση μικροφωνικής εγκατάστασης για εκδηλώσεις του πρώην Δήμου Άρνης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

19. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

21. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανέγερση Διοικητηρίου» του πρώην Δήμου Ταμασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

22. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις-Πλακοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών στα Τ.Δ. Λουτροπηγής, Αηδονοχωρίου Βαθυλάκκου» (Α.Μ. 119/10) του Δήμου Σοφάδων (Δημοτικής Ενότητας Μενελαίδας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή οδών οικισμού αθιγγάνων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου Σοφάδων » (Α.Μ. 6/2009).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα υποδομής Δήμου Σοφάδων ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποιήσεως του Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του διετούς προγράμματος δράσης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του προυπολογισμού οικ έτους 2011 της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος ………………………………………

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος ………………………………………

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του κανονισμού Εσωτερικών υπηρεσιών της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως κανονισμού προσωπικού της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος ………………………………………

32. Περί υποβολή αιτήματος στην Αγροτική Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για την υπογραφή σύμβασης του ανάδοχου φορέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης, γνωμοδοτικού χαρακτήρα, (παρ. 21, άρθρο 94 Ν. 3852/10 (87 Α’), περί πολεοδομικών παρεκκλίσεων, ανέγερσης αγροτικής αποθήκης της κ. Τσέλιου Φωτεινής στην Τ.Κ. Λεονταρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% ή απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους τα άτομα με αναπηρίες , τους πολύτεκνους τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εισηγητής: Δήμαρχος

35. Χορήγηση οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: Δήμαρχος

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ΔΕΗ για χορήγηση άδειας κλαδέματος και κοπής δένδρων στο δρόμο Κέδρου Θραψιμίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

37. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ