Παρακαλούμε όπως την 28η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 32.722,00 € για την πληρωμή του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Ματαράγκας και Δ.Δ Πύργου Κιερίου και Δ.Δ Κυψέλης» του πρώην Δήμου Άρνης .

2. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 6.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Επέκταση Δικτύου ύδρευσης Τ.Δ» πρώην Δήμου Μενελαϊδας .

3. Ψήφιση πίστωσης 3.570,00 € για την πληρωμή της μελέτης «Έργα δασικής αναψυχής και βελτίωση δασοδρόμων δάσους Ανωγείου .

4. Ψήφιση πίστωσης 21.600,00 € για την πληρωμή του έργου «Τοιχείο αντ/ξης τσιμ/σεις , φωτισμός Τ.Δ Κτιμένης».

5. Ψήφιση πίστωσης 1.600,38 € για την πληρωμή του έργου «Αποπεράτωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βαθυλάκκου».

6. Ψήφιση πίστωσης 1.107,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Δ Αηδονοχωρίου» .

7. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Κέδρου και Λουτρού».

8. Περί ανάθεσης σύνταξης αρχιτεκτονικής μελέτης αισθητικής αναβάθμισης και ανάδειξη οικισμών Τ.Κ Κτιμένης – Θραψιμίου πρ/σμού δαπάνης 4.500,00 € .

9. Περί εκδίκασης ένστασης και έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Δημοτικών οδών Τ.Κ Ρεντίνας».

10. Περί ψήφισης πίστωσης 79.680,00 € για την πληρωμή του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων ( υποδομές Τ.Π.Ε και εφαρμογές ) και δεδομένων του Δήμου Σοφάδων για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης» .

11. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € ως οικονομική ενίσχυση στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του αντικαρκινικού εράνου έτους 2011 .

12. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την πληρωμή εργασιών «Συντήρησης χλοοκοπτικών μηχανημάτων» .

13. Καθορισμός όρων επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων βάσει της αριθμ. 243/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου , κατά την εκδίκαση πονικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας στις 1-11-2011 .

15. Ψήφιση πίστωσης 1.400,00 € για την προμήθεια υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων .