Παρακαλούμε όπως την 27η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ π.μ.προσέλθετε για την 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012,σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.937,25 € για την μίσθωση μηχανήματος – GRADER.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.321,00 € για την μίσθωση μηχανήματος – GRADER.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για την προμήθεια επίπλων .
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.096,91 € για την διευθέτηση ΔΧΤ στους Σοφάδες .
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € ως οικονομική ενίσχυση σε δημότη .
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 65,00 € για τον καθαρισμό κουρτινών του Δημαρχείου.
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 369,00 € για την προμήθεια λογισμικού Τοπογραφίας .
 8. Ψήφιση πίστωσης 225,00 € ως επιστροφή ποσού σε αλλοδαπούς .
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.107,00 € για προμήθειες απολυπαντικού υλικού κάδων καθαριότητας .
 10. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ Φίλιας και Ανωγείου», πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .
 11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση κοινοτικών γραφείων Δ.Ε Σοφάδων» , πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 € .
 12. Ψήφιση πίστωσης 2.999,99 € για εργασίες καθαρισμού 4ου Δημοτικού Σχολείου Αθιγγάνων.
 13. Ψήφιση πίστωσης 6.114,33 € για «Συντήρηση – Επισκευή χλοοκοπτικών μηχ/των» .
 14. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για «Προμήθεια υλικών περίφραξης γηπέδων οικοπέδων κ.λ.π.» .
 15. Ψήφιση πίστωσης 4.176,00 € για «προμήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών» .
 16. Εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΙΙΙ – ΥΔΡΕΥΣΗ» , πρ/σμού δαπάνης 140.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης .
 17. Εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» πρ/σμού δαπάνης 420,000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης .
 18. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ» πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης .