Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Συνεδρίαση (Ειδική)του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Περί εγκρίσεως απογραφής περιουσίας του Δήμου-Ισολογισμού έναρξης 01-01-2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ